Våtromsgulv på tunge etasjeskillere og gulv på grunnen

To reviderte blader viser riktig oppbygging av våtromsgulv.

BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere viser oppbygging av løsninger som ivaretar vannskadesikkerhet og lydisolering. Løsningene kan brukes både ved nybygg og ved rehabiliteringer.

Bladet viser flere detaljer der våtromsgulvet flukter med gulvet utenfor rommet, slik at man ikke trenger å benytte terskel. Det er også vist flere varianter av montering av sluk og plassering av membran.

Bladet viser løsninger som ivaretar kravene som stilles til overføring av trinnlyd og luftlyd mellom boenheter i forskjellige etasjer. Man kan også bruke løsningene innen samme boenhet.

17.02.2017