Slik tester du om montert membran er tett

Membranen er det vanntettende sjiktet på gulv og vegger i våtrom. Membranen må tetthetsprøves på byggeplass og resultatet skal dokumenteres skriftlig.

Den ajourførte utgaven av BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering tar for seg:
- planlegging, med råd om tidspunkt for prøving og valg av metode
- prøving med vanntrykk over hele gulvet
- prøving med vanntrykk kun over sluket
- prøving med vakuumtesting rundt sluk og i skjøter
- prøving av skjøt på vegg med håndbetjent vakuumpumpe som gir undertrykk
 


Eksempel på tetthetsprøving i overgangen mellom sluk og membran. Bladet tar for seg de aktuelle metodene og angir fordeler og ulemper ved hver av dem.

29.02.2016