Oppdatert om rør-i-rør

Et oppdatert blad i Våtromsnormen beskriver planlegging og installering av rør-i-rør-systemer for tappevann i bygninger som tilfredsstiller funksjonskravene i byggteknisk forskrift.

 Figuren viser eksempel på rør-i-rør-system i enebolig. Ill.: SINTEF Byggforsk


Vannrør skal være lette å skifte. Lekkasjer fra vannrør skal oppdages enkelt og ikke føre til skade. Rørene skal monteres slik at krav til brannskiller og vanntetthet i våtsoner opprettholdes.
 
Rør-i-rør-systemer oppfyller kravene til vannrør når de installeres riktig. BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer beskriver montering, plassering av fordelerskap, rørtraséer, tilkobling til tappested og tetthetskontroll.
 
Hovedkomponentene i et rør-i-rør-system er vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser. Vannrørene (innerrør) føres inni varerør, noe som gjør det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten bygningstekniske inngrep. Man legger rør i rør fra utstyr eller utstyrsgrupper tilbake til et sentralt plassert fordelerskap. Varerørene skal gi sikker bortleding av eventuelt lekkasjevann til fordelerskapet før det går videre til siklemikk og sluk i rom med vanntett gulv.

29.05.2018