Modernisert om sjekklister

Sjekklistene i dette oppdaterte bladet bør benyttes i planleggingsfasen og for avklaringer med oppdragsgiver.

BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver er oppdatert. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i beskrivelsen.
 
 

22.12.2017