Malingssystem for vegg i våtrom - forutsetninger og utførelse

Planlegger du å bruke malingssystem som tjener både som membran og malt overflate på våtromsveggen? BVN viser deg hvordan.

BVN 34.610 Malingssystemer for vegg omhandler:
- hva malingssystemet består av og hvilke krav det stiller, for eksempel til underlag, toleranser, dampsperre
- framgangsmåte ved påføring
- tetting rundt gjennomføringer
- løsninger for hjørner og overganger
- renhold og vedlikehold i tråd med vedlikeholdsinstruks fra produsenten


Eksempel på malingssystem på gipsplater. Et malingssystem for vegger i våtrom består av grunning/lim, impregnert glassfibervev eller tapet og maling.

29.02.2016