Kravene til våtrom og hva de betyr i praksis

Trenger du en kortversjon av forskriftskravene til våtrom og hvilke løsninger som tilfredsstiller forskriften? Oversikt finner du i to oppdaterte blad.

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon orienterer om minstekravene til kvaliteten i selve våtrommet.
 
Bladet forklarer og går igjennom krav, preakseptert ytelse og løsning for:
- brukbarhet og tilgjengelighet
- inneklima
- dokumentasjon av prosjektering, produkter, FDV og avfallshåndtering

BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater orienterer om krav, preakseptert ytelse og løsning for:
- vann- og avløpsinstallasjonene generelt
- vanntilførselen
- avløpet
- overflatene på gulv og vegger


Illustrasjon av kravene til vanntilførsel i byggteknisk forskrift

29.02.2016