Hvilke våtromsarbeider er søknadspliktige og hvem har ansvar for hva i en byggesak

Mange våtromsarbeider er helt unntatt fra søknadsplikt, noen har reduserte krav til søknad og andre krever full søknad. To oppdaterte blad gir hjelp til å forstå reglene.

Retningslinjene om søknadsplikt og unntak for våtromsarbeider i plan- og bygningsloven med forskrifter er nå forklart enda tydeligere for de som synes at regelverket kan være komplisert.

BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad orienterer om:
- roller og ansvar
- saksgang
- ansvarsroller og ansvarsrett
- reglene for tilsyn og klage

BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige forklarer hva bestemmelsene i lov og forskrift betyr ved ombygging og modernisering, nybygg og tilbygg, reparasjon og vedlikehold.
 
Bladet gir eksempler på tekniske krav som gjelder i forskjellige typer tiltak og gjør rede for hvilket ansvar tiltakshaver og foretak har, avhengig av om det er søknadsplikt eller ikke.
 

BVN 20.045 forklarer hvilke våtromsarbeider som er søknadspliktige og hvilke som er unntatt fra søknadsplikt, samt når de som arbeider med våtrommet må påta seg ansvarsrett.

29.02.2016