Eksisterende bad trenger også god ventilasjon

Også gamle baderom trenger god ventilasjon. Som regel er bruken og fuktbelastningen større i dag enn da baderommene ble bygd, og ventilasjonsløsningene må tilpasses deretter.

BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av bad i boligblokker og BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus beskriver ulike alternativer for ventilasjonsløsninger ved modernisering.

17.02.2017