Nye passivhus-relevante anvisninger med U-verdier

Byggforskserien fortsetter satsingen for å møte utfordringer med prosjektering av passivhus.

Byggdetaljer 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker er en ny anvisning.

I tillegg har vi revidert:
Byggdetaljer 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og Byggdetaljer 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker
 
Prinsipiell oppbygning av vegger over terreng, murt av porebetongblokker


Tidligere er det publisert anvisninger med U-verdier for vegger over terreng med:
- bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
- bindingsverk av I-profiler av tre
- dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom
- bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
- massivtre
- laftet tre
- bindingsverk av stålprofiler
- bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon
- betong
- murte vegger av lettklinkerbetongblokker med og uten isolasjon
- skallmurvegger

Brukervennlig passivhus-oversikt med kuldebro- og U-verdier
Nye og reviderte anvisninger med kuldebro- og U-verdier er samlet under overskriften Passivhus på bks.byggforsk.no. Oversikten vil etter hvert romme mange relevante tilslutninger og bygningsdeler, og bidra til at prosjektering av energivennlige bygninger og passivhus blir enklere.

23.03.2015