Historisk, byggteknisk kunnskap om vedmuring

I perioden 1830–1955 ble det bygd flere tusen hus i Norge der veggene ble murt av leire og trevirke. Skal slike hus bevares eller utbedres, er det viktig å ha kunnskap om de gamle byggemåtene med kubber og knubber.

Kubbehus
Kubbehus er hus med vegger murt opp av trevirke, gjerne rundstokk eller halvkløvninger, kappet i like lengder og stablet på tvers av veggens lengderetning. Teknikken ble særlig brukt i landbruksområder, gjerne til husdyrhus, men også til boliger. Byggforvaltning 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre gjør rede for oppbygning og egenskaper, og gir råd om utbedring.

Knubbehus
Knubbehus er hus med vegger murt med sagskårne planker eller bord lagt i løperforband på langs i veggen. Slike hus fins særlig nær større sagbruksbyer på Østlandet, ettersom knubbene gjerne var gratis eller billig avkapp fra sagbrukene. Anvisningen beskriver materialer, teknikker, detaljer og overflatebehandling.
 
 
Kubbehus
 
Knubbehus. Foto: Fredrikstad museum
 
 
 

17.04.2012