Finn alt på ett sted om sikker rømning ifra vindu

Mulighet til å rømme fra bygning ut fra vindu kan redde liv ved brann. Er det tilrettelagt godt nok for slik rømning?

I ajourført anvisning om rømning via rømningsvindu har råd om rømningsstiger og andre risikoreduserende tiltak fått større plass.

Byggdetaljer 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming beskriver:

  • krav til rømning via vindu i ulike typer bygninger
  • nødvendig antall rømningsvinduer og tilgangen til dem
  • utforming og størrelse på rømningsvindu
  • hvordan rømningsvindu må være plassert
  • avstander og atkomst til terreng
  • plassering og utforming av rømningsstige og andre risikoreduserende tiltak
Eksempel på god plassering av utfellbar rømningsstige

27.04.2017