Byggforskserien 60 år

Velkommen til jubileumskonferanse 30 oktober!

Byggforskserien har gjennom 60 år gjort byggenæringen klok av kunnskap. Byggforskserien har bidratt til utvikling av praktiske løsninger på byggetekniske utfordringer og tolket krav som myndighetene har gitt gjennom regelverket. 
 
Vi ønsker å feire Byggforskseriens sekstiårsjubileum sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, og inviterer derfor til stor jubileumskonferanse i Oslo. 
 
Fysiker, programleder og forfatter Selda Ekiz er dagens konferansier, og det blir både faglig påfyll, innlegg fra prominente gjester og kunder samt underholdning fra scenen. Vi håper du setter av dagen til å feire jubileet sammen med oss.
 
Tirsdag 30. oktober, kl. 09:00-15:30 på Christiania Teater i Oslo.
Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist 24. oktober.
 
 
 
 

Program

 
09:00-10:00 Mingling og enkel servering
 
10:00-10:20 Velkommen
 • Byggmester Solness VS Erasmus Montanus. Per Egil Aske og Jan Gunnar Røise, skuespillere ved Nationaltheateret, presenterer to av de beste ekspertene, selveste Byggmester Solness og Erasmus Montanus. Fra sitt ståsted vil de forklare og kommentere det vi får høre. Solness’ frykt for de unge som vil overta får ham til å holde de fleste på plass. Erasmus Montanus vil samtidig beviselig forklare at «Mor Lille er en sten».

 • Teknologi for et bedre samfunn. Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

 • Fra forskning til praksis. Veslemøy Nestvold, Markeds- og kommunikasjonssjef i SINTEF
 
10:20-12:00 Kunder og samarbeidspartnere
 • Byggforskserien er viktig for forståelsen og utviklingen av dagens byggeregler.
  Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet
 • Byggforskserien og Norsk Standard - i samspill for fremtidens byggenæring.
  Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

 • Digibygg for fremtiden. Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg
 • Byggforskserien er viktig for vår verdiskaping. Dette ønsker vi oss av Byggforskserien i framtiden.
  Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

 • Intravenøs Byggforsk-kunnskap rett i åpen BIM - kraften i digital viten.
  Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda. 

 • Hva betyr Byggforskserien for vår verdiskaping og kompetanseutvikling?
  Kjetil Eriksen, daglig leder i Tømrermester Kjetil Eriksen AS 

 • Slik har vi blitt papirløse på byggeplassen. Slik kan Byggforskserien spille med.
  Jon Olav Sigvartsen, styreleder i Norgeshus JOS-Bygg.

12:00-12:45 Lunsj
  
12:45-13:30 Mellomspill
 • En rød stuga på månen. Vær ikke redd. Det umulige er mulig. Møt mannen som forhandler med NASA om en rød stuga på månen. Mikael Genberg, kunstner, gründer og innovatør, tar utgangspunkt i verdens fremgangsrike og mislykkede monumenter for en reise i sin egen fantastiske berg-og-dalbane, mot ekstraordinære mål. Med en unik energi og utstråling på scenen sprer Mikael Genberg både latter og innsikt. Hans evne til å bygge nettverk og finne nye løsninger for å realisere ideer, alt fra undervannshotell til hus på månen, inspirerer tusenvis av lyttere hvert år.

 •  Det store bildet. Henrik Asheim, stortingsrepresentant og leder av Finanskomiteen. 
 
13:30-14:00 Klok av kunnskap
 • 60 år for et sunnere liv. Sverre Bjørn Holøs, seniorforsker i SINTEF, minner oss om at vi lever lenger og sunnere enn noen gang, og argumenterer for at Byggforskserien er et viktig bidrag til god folkehelse. Han vil vise at vi gjennom 60 år har vært relevante for å redusere forekomsten av fallskader, brann, dårlig luftkvalitet, støy, og dårlige lysforhold, og peker på at flere av de viktigste helseutfordringene har en klar sammenheng med kvaliteten på det bygde miljøet.

 • Byggeregler til besvær? Anders Kirkhus, seniorrådgiver i SINTEF, reflekterer over styrker og svakheter ved byggereglene og hvordan sammenhengen er mellom reglene og Byggforskserien.
 
14:00-14:30 Pause med noe godt til kaffen
  
14:30-15:15 Klok av kunnskap fortsetter 
 • Konstruksjoner før, nå og fremover. Trond Bøhlerengen, seniorforsker i SINTEF 
  Hus bygges for å tåle å stå ute. Slik var det for 60 år siden, slik er det i dag, og slik skal det også være  fremover. Har det egentlig skjedd store forandringer i hvordan vi bygger yttervegger og tak i vårt klima?

 • Klimatilpasning i praksis. Klima 2050 – fra forskning til anvisning. Berit Time, sjefforsker i SINTEF, forteller om forskningssenteret Klima 2050, som har som målsetning å redusere samfunnsmessig risiko gjennom klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Men forskning alene realiserer ikke målsetningen. Innovasjoner må til hos senterets 20 partnere og i hele byggenæringen. Vi får eksempler på nye løsninger og verktøy som vil bli gjort tilgjengelig i Byggforskserien.
 
15:15-15:30 Avslutning
 • Byggmester Solness VS Erasmus Montanus. Per Egil Aske og Jan Gunnar Røise

 • Oppsummering av dagen. Grethe Bergly, konserndirektør i Multiconsult og styreleder i Klima 2050, i samtale med Siri Blakstad og Jonas Holme i SINTEF
 
 
 

15.02.2019