Byggforskserien 60 år

Velkommen til jubileumskonferanse 30 oktober!

Byggforskserien har gjennom 60 år gjort byggenæringen klok av kunnskap. Byggforskserien har bidratt til utvikling av praktiske løsninger på byggetekniske utfordringer og tolket krav som myndighetene har gitt gjennom regelverket. 
 
Vi ønsker å feire Byggforskseriens sekstiårsjubileum sammen med våre kunder og og samarbeidspartnere og inviterer derfor til stor jubilumskonferanse i Oslo. 
 
Fysiker, programleder og forfatter Zelda Ekiz er dagens konferansier og det blir både faglig påfyll, innlegg fra prominente gjester og kunder samt underholdning fra scenen. Vi håper du setter av dagen til å feire jubileet sammen med oss.
 
Tirsdag 30. oktober, kl. 09:00-15:30 på Christiania Teater i Oslo.
Arrangementet er gratis for abonnenter på Byggforskserien. 
 
 
 

Program

 
09:00-10:00 Mingling og enkel servering
 
10:00-10:20 Velkommen
 • Byggmester Solness VS Erasmus Montanus. Per Egil Aske og Jan Gunnar Røise, skuespillere ved Nationaltheateret
 • Teknologi for et bedre samfunn. Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF
 • Fra forskning til praksis. Hanne Rønneberg, Konserndirektør i SINTEF
 
10:20-11:00 Det store bildet
 • Det store bildet
 • Byggforskserien er viktig for forståelsen og utviklingen av dagens byggeregler. Per Arne Horne, Direktør i Direktoratet for byggkvalitet
 • Byggforskserien og Norsk Standard - i samspill for fremtidens byggenæring. Jacob Mehus, Administrerende direktør i Standard Norge
 
11:00-12:00 Kunder
 • Digibygg for fremtiden. Harald Vaagaasar Nikolaisen, Administrerende direktør i Statsbygg
 • Byggforskserien er viktig for vår verdiskaping. Dette ønsker vi oss av Byggforskserien i framtiden. Tor Helge Dokka, Sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.
 • Intravenøs Byggforsk-kunnskap rett i åpen BIM - kraften i digital viten. Håvard Bell, Administrerende direktør i Catenda. 
 • Hva betyr Byggforskserien for vår verdiskaping og kompetanseutvikling? Kjetil Eriksen, Daglig leder i Tømrermester Kjetil Eriksen AS 
 • Slik har vi blitt papirløse på byggeplassen. Slik kan Byggforskserien spille med. Jon Olav Sigvartsen, styreleder i Norgeshus JOS-Bygg.
 
12:00-12:45 Lunsj
 
 
12:45-13:15 Mellomspill
 • En rød stuga på månen. Vær ikke redd. Det umulige er mulig. Møt mannen som forhandler med NASA om en rød stuga på månen. Mikael Genberg, kunstner, gründer og innovatør 
 
13:15-14:00 Klok av kunnskap
 • 60 år for et sunnere liv. Sverre Bjørn Holøs, seniorforsker i SINTEF
 • Byggeregler til besvær? Anders Kirkhus, seniorrådgiver i SINTEF
 
14:00-14:30 Pause med noe godt til kaffen
 
 
14:30-15:15 Klok av kunnskap fortsetter 
 • Konstruksjoner før, nå og fremover. Trond Bøhlerengen, seniorforsker i SINTEF 
 • Klimatilpasning i praksis. Klima 2050 – fra forskning til anvisning. Berit Time sjefforsker i SINTEF
 
15:15-15:30 Avslutning
 • Byggmester Solness VS Erasmus Montanus. Per Egil Aske og Jan Gunnar Røise
 • Oppsummering av dagen. Grethe Bergly, konserndirektør i Multiconsult og styreleder i Klima 2050, i samtale med Hanne Rønneberg, Veslemøy Nestvold og Jonas Holme i SINTEF
 
 
 

14.09.2018