Hvordan montere rør-i-rør system

De som planlegger og utfører rør-i-rør-systemer, skal ha tilstrekkelig kunnskap om montering og være kjent med prinsipper for vannskadesikrede installasjoner.

Revidert anvisning i Byggdetaljer 553.117 Rør-i-rør systemer for vannforsyning omhandler planlegging og monte­ring av rør-i-rør-systemer for vannforsyning i bygninger.

Vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser er hoved­komponentene som inngår i et rør-i-rør-system. Det er viktig at montøren får spesifikk opplæring knyttet til det enkelte systemet.

06.05.2011