Flere anvisninger er justert etter TEK17

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere anvisningene. Flere anvisninger har nå blitt oppdatert i henhold til nytt regelverk i byggteknisk forskrift (TEK17).

Dette gjelder:

 
 

21.12.2017