Hvordan prosjektere miljøvennlig med livsløpsvurdering (LCA)

Livsløpsanalyse kan brukes til å sammenlikne miljøpåvirkningen fra ulike byggesystemer og identifisere miljøproblemer. To nye anvisninger gir bakgrunnsstoff og eksempler på framgangsmåte trinn for trinn.

Byggdetaljer 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) gir innblikk i hvordan valg man må ta i analyseprosessen vil påvirke resultatet. Helt sentralt er det å definere mål og omfang for analysen. Det legger føringer for definering av systemgrenser, funksjonell enhet og levetid. Datatilfanget og hvilke verktøy man bruker, har også stor betydning.

Byggdetaljer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner viser eksempler på livsløpsvurderinger av trekledninger og av yttervegger i passivhus. Av resultatene kan man se hvilke systemkomponenter og prosesser som har stor eller liten betydning for miljøpåvirkningen i valgte miljøkategorier.

 
Livsløpsvurderingen av materialene er fra vugge til grav. Livsløpsfasene omfatter de fire hovedfasene produksjon, byggefase med oppføring, bruks- og vedlikeholdsfase og avhending etter endt levetid. Hver av hovedfasene er igjen delt i to eller flere undergrupper, som til sammen gir en ryddig framstilling av livsløpet til et materiale.

26.08.2015