Viktig å vite om eldre konstruksjoner

De som arbeider med gamle bygninger, får nå fem oppdaterte anvisninger om eldre konstruksjoner, til nytte ved planlegging og ved utbedring, hvor man også ivaretar bygningenes historiske særpreg.

For å bevare og videreutvikle eldre bygninger må man vite hvordan golv, vegger og tak ble bygd opp. Med denne kunnskapen kan man foreta viktige tekniske forbedringer og samtidig ta hensyn til bygningenes kulturverdi.
 
Ved etterisolering av eldre bygninger er slik kunnskap ekstra viktig for å unngå alvorlige fukt- og soppskader.

De oppdaterte anvisningene er:

Eksempel på eldre uisolert bindingsverk med to lag panel og to lag papp på hver side

22.06.2015