Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg - kurset er fullbooket

Tid:
08.03.2018 -09.03.2018

Sted:
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B, Oslo

Pris:
9200 kr, inkl. lunsj og kursmateriell

Faglig kontaktperson:
Kari Thunshelle
, Telefon 977 47 597

Kurskoordinator:
Angelika Hansen
, Telefon 930 06 303

Påmeldingsfrist:
22.02.2018

Har du nok kunnskap om behovsstyrte anlegg? Dette kurset tar deg gjennom ulike hovedtyper og styringsprinsipper og hva som skal til for å få et velfungerende anlegg. Det utfordrende grensesnittet mellom tradisjonell VVS-fag og automatikk behandles grundig og du vil også få inngående kunnskap om hvordan god energibruk og funksjon skal dokumenteres.
Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal behandles for å få et godt regulert anlegg. Ulike problemstillinger og prinsipp belyses både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Typiske problemområder og feilsøking belyses også.
 
Forutsetninger:
Kurset bygger videre på Innregulering Grunnkurs. Det forventes at kursdeltakerne er kjent med proporsjonalmetoden, instrumentering og grunnleggende måleteknikk. Praktisk erfaring er en fordel men ikke forutsetning for å ha utbytte av kurset.
 
Målgruppe:
  • Personer med ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg
  • Innreguleringspersonell
  • Service- og driftspersonell
  • Byggeiere og andre bestillere av slike anlegg

Dokumentasjon:
Deltagere får utlevert kurskompendie.Kursbevis ved gjennomført kurs.

Kontakt:
E-mail: kurs.byggforsk@sintef.no
Praktiske opplysninger: Angelika Hansen  930 06 303
Faglig ansvarlig:            Kari Thunshelle    977 47 597
  
Påmelding:
Bindende påmelding innen 22.02.2018. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.