Innregulering Grunnkurs - kurset er fullbooket

Tid:
06.03.2018 -07.03.2018

Sted:
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3b, Oslo

Pris:
9200 kr, inkl. lunsj og kursmateriell

Faglig kontaktperson:
Kari Thunshelle
, Telefon 977 47 597

Kurskoordinator:
Angelika Hansen
, Telefon 930 06 303

Påmeldingsfrist:
23.02.2018

Dette 2-dagers kurs gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om instrumentering, målemetoder, innreguleringsmetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset vil gi teknisk personell bedre muligheter til kontroll av egne anlegg.

På kurset gjennomgår vi proporsjonalmetoden og DPM-metoden, samt forskjellige metoder for måling av luftmengder med teori, demonstrasjoner og øvinger. 
 
Målgruppe:
  • saksbehandlere i prosjektering og utførelse av ventilasjons- og klimaanlegg
  • innreguleringspersonell
  • kontrollører og driftspersonell

Dokumentasjon:
Deltagere får omfattende kurskompendie. Kursbevis ved gjennomført kurs.

Kontakt:
E-mail: kurs.byggforsk@sintef.no
Praktiske opplysninger: Angelika Hansen  930 06 303
Faglig ansvarlig:            Kari Thunshelle    977 47 597
 
Påmelding: Kurset er fullbooket - ta kontakt for å stå på venteliste
Bindende påmelding innen 22.02.2018. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.
 
Program: