Seminar om oppgradering av småhus, Oslo 26. og 27. april

Tid:
26.04.2017 og workshop 27.04.2017

Sted:
Oslo, Husbanken øst, Kirkegata 15

Pris:
0 Gratis for påmeldte som deltar. Kr 200,- i avgift for påmeldte som ikke dukker opp.

Faglig kontaktperson:
Anne Gunnarhaug Lien
, Telefon 97757930

Påmeldingsfrist:
21.04.2017

 

Seminar om oppgradering av småhus


Bergen (19. april) Oslo (26. april) Grimstad (22. mai) Trondheim (30. mai) Tromsø (6. juni) 2017
I tillegg blir det mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag, der det blir diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.
 

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer om forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) påwww.seopp.net.

 

Program:

Dag 1: Befaring fra kl. 1400, foredrag fra 1530 til 1900, servering av mat kl. 1700.

 

Foredragene vil handle om:

  • SEOPP demo-husene–ide, gjennomføring og resultater
  • Boliger fra 60-, 70- og 80-tallet, byggeskikk, muligheter for arkitektonisk løft og nye bokvaliteter
  • Energistandard ved oppgradering
  • Energiløsninger for oppvarming av eksisterende småhus
  • Kostnader og forretningsmuligheter
  • Støtte fra Enova og lån fra Husbanken

Workshop / gjennomgang av prosjekt:

Seminardagen: kl. 12:00 - 14:00 eller 19:00 - 20:30 eller dagen etter: fra kl. 0800

 

Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger. Deltagere som ønsker å diskutere sine prosjekter må sende informasjon om prosjektet sitt en uke før seminaret til anne.g.lien@sintef.no . Gi også beskjed om hvilke av tidspunktene over som passer best.

 

Ønsker du å delta på Workshop, skriv i kommentarfeltet: workshop og foreslått tidspunkt

 

Program: Følg med på www.seopp.net  

 

Ved spørsmål kontakt:

E-mail:kurs. byggforsk@sintef.no