Seminar om oppgradering av småhus, Bergen 19. og 20. april

Tid:
19.04.2017 og workshop 20.04.2017

Sted:
Bergen, Clarion Hotel Bergen Airport

Pris:
0 gratis for påmeldte som deltar. Kr 200,- i avgift for påmeldte som ikke dukker opp.

Faglig kontaktperson:
Anne Gunnarshaug Lien
, Telefon 97757930

Påmeldingsfrist:
12.04.2017

Seminar om oppgradering av småhus 

Bergen (19. april) Oslo (26. april) Kristiansand (22. mai) Trondheim (30. mai) Tromsø (6. juni) 2017

I tillegg blir det mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag, der det blir diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer om forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) på www.seopp.net .

 

Program:

Dag 1: Befaring fra kl. 1400, foredrag fra 1530 til 1900, servering av mat kl. 1700.

 

Befaring

SEOPP Hjellestad (Bergen), SEOPP Årvoll (Oslo), Kristiansand (?), Trondheim (?), Tromsø (?)

Foredragene vil handle om:

– SEOPP demo‐husene – ide, gjennomføring og resultater

– Boliger fra 60‐, 70‐, og 80‐tallet, byggeskikk, muligheter for arkitektonisk løft og nye bokvaliteter

– Energistandard ved oppgradering

– Energiløsninger for oppvarming av eksisterende småhus

– Kostnader og forretningsmuligheter

– Støtte fra Enova og lån fra Husbanken

 

Dag 2: Workshop med diskusjon av deltagernes egne planer om oppgradering starter kl. 0800. Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger. SINTEF bidrar med energiberegning og forslag til tekniske løsninger. Deltagere som ønsker å delta på workshopen må sende informasjon om prosjektet sitt på forhånd til anne.g.lien@sintef.no .

 

Ønsker du å delta på Dag 2 Workshop, skriv i kommentarfeltet: Begge dagene

Program: Følg med på www.seopp.net

 

Ved spørsmål kontakt

E-mail: kurs@byggforsk.no