Bestillerkompetanse for behovsstyrte anlegg

Tid:
30.03.2017 kl. 12-16

Sted:
Oslo, Forskningsveien 3B

Pris:
2100 NOK

Faglig kontaktperson:
Kari Thunshelle
, Telefon 977 47 597

Kurskoordinator:
Angelika Hansen
, Telefon 930 06 303

Påmeldingsfrist:
16.03.2017

Manglende eller feil krav ved bestilling av behovsstyrte anlegg gir dårlig inneklima, tidkrevende feilsøking og unødige driftskostnader. Vet du nok om behovsstyrte anlegg og hvilke krav som bør stilles? Behovsstyrte anlegg krever ny og annen kompetanse enn tradisjonelle anlegg.
 
Kurset gir kunnskap om hva behovsstyrte anlegg innebærer og hvilke krav som må stilles for å få et velfungerende anlegg. Ulike prinsipper og problemstillinger gjennomgås systematisk gjennom tilrettelagte forelesninger og demonstrasjoner. Målgruppen er byggeiere og andre bestillere av behovsstyrte anlegg.
 

Dokumentasjon:

Kursbevis ved gjennomført kurs.
 

Kontakt:
E-mail: kurs@byggforsk.no

Praktiske opplysninger: Angelika Hansen  930 06 303
Faglig ansvarlig:            Kari Thunshelle    977 47 597
 
Program: