Beregningskurs TEK-sjekk Energi

Tid:
07.06.2016 kl. 09:00-15:30

Sted:
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B, 0373 Oslo

Pris:
4500 kr, inkl. lunsj og kursmateriell

Faglig kontaktperson:
Mads Mysen
, Telefon 938 62 700

Kurskoordinator:
Angelika Hansen
, Telefon 930 06 303

Påmeldingsfrist:
03.06.2016

TEK-sjekk Energi er et beregningsverktøy fra SINTEF Byggforsk som kan anvendes ved energiberegning iht. NS 3031 og TEK10 samt energimerking.
 
Kurset gir en innføring i TEK-sjekk Energi og er en kombinasjon av forelesning og praktiske øvigner i verktøyet.
 
Kurset gir også en innføring i nye og gamle energiregler i TEK og dynamisk beregning iht. NS 3031.
 
Målgruppe:
- Arkitekter
- Byggmestre
- Boligfirmaer
 
Viktig praktisk informasjon:
Deltakerne må ha med seg bærbar PC med Microsoft Office (NB: Ikke Mac).
 
Dokumentasjon:
Deltakerne får kursmappe med foredragene og praktiske beregningsoppgaver.
Kursbevis ved gjennomgått kurs.
 
Kontakt:
Praktiske opplysninger: Angelika Hansen, tlf. 930 06 303
Faglig ansvarlig:            Mads Mysen, tlf. 938 62 700
 

Påmelding:

Bindende påmelding innen 24.05.2016. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift. 

 

Program:

2016-06-07_Beregningskurs TEK-sjekk Energi.pdf