Generell bygningsutforming

Spesielle emner
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.010 Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder
Brann
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.025 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll – oversikt 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater
Atkomst, installasjoner og utstyr
321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø