Vegger

Yttervegg generelt
523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger
Yttervegg mot terreng
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer
Murte yttervegger
523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker
Yttervegger av bindingsverk
523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
Andre yttervegger og veggers egenskaper
523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Laftede vegger 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 523.611 Betongelementer i fasader 523.621 Fuger i fasader av betongelementer
Innsetting av dør og vindu
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper
Innervegg
524.213 Innervegger med trestendere 524.223 Murte innervegger 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjonsegenskaper til tunge innervegger 524.325 Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger 524.721 Innsetting av innvendige tredører