Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd

Byggforskserien

Februar 2010
552.350
Printet av uinnlogget bruker 19.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

552.350

Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd

Februar 2010

 

Fig. v

 

Denne anvisningen behandler prinsipp for systemoppbygging, dimensjonering og drift av systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg. Løsninger med vifte (fan coil) er ikke omtalt.

Løsningene som presenteres i denne anvisningen er tenkt anvendt i rom som har spesielt store varmeoverskudd. Dette gjelder for eksempel kopirom, server-rom og rom med kraftige lyskilder, samt forretningsarealer og butikker med spesifikke temperaturkrav og kontorarealer med svær høy persontetthet og stor internlast. I vanlige kontorlokaler bør ventilasjonsanlegget sørge for tilfredsstillende termisk komfort uten bruk av lokal kjøling.

Kjøling av større datarom løses som regel med egne aggregater, dataromskjølere, og omtales ikke i denne anvisningen.

Anvisningen henvender seg til tiltakshavere og arkitekter, men er også ment som en hjelp for prosjekterende ingeniører.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2010 ISSN 2387-6328