Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

Byggeregler

§ 8-6
Printet av uinnlogget bruker 12.12.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 8-6

Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

(1) Gangatkomster til byggverk med krav om universell utforming skal
 
a) være trinnfrie
 
b) ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12
 
c) ha hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell
 
d) ha fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha fri bredde minimum 1,4 m
 
e) ha tverrfall på maksimum 1:50
 
f) ha fast og sklisikkert dekke
 
g) ha visuell og taktil avgrensing
 
h) ha nødvendig belysning.
 
(2) Der terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold i første ledd bokstav b kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10.