Fukt fra grunnen

Byggeregler

§ 13-10
Printet av uinnlogget bruker 18.09.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 13-10

Fukt fra grunnen


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.330 Astma, allergi og inneklima 311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder

  Byggdetaljer

  421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 511.101 Byggegrunn og terreng 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 573.430 Materialdata for vanndamptransport

  Byggforvaltning

  700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.119 Fukt i bygninger. Uttørking 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer