Lys

Byggeregler

§ 13-7
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 13-7

Lys


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 324.301 Utforming av trapper 327.101 Skilting 360.301 Belysning i boligen 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 379.123 Belysning i glassgårder 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr

  Byggdetaljer

  421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 503.434 Byggeplassbelysning 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 554.105 Elinstallasjoner i boliger 554.215 Belysningsarmaturer 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper

  Byggforvaltning

  700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning