Balkong, terrasse og lignende

Byggeregler

§ 12-11
Printet av uinnlogget bruker 08.07.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-11

Balkong, terrasse og lignende


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger

  Byggdetaljer

  421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 536.112 Rekkverk 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer

  Byggforvaltning

  620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering 720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 726.608 Innglassingssystemer for balkong