Bad og toalett

Byggeregler

§ 12-9
Printet av uinnlogget bruker 08.07.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-9

Bad og toalett


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.300 Universell utforming. Oversikt 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 379.201 Toaletter for ansatte og publikum

  Byggdetaljer

  527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper

  Byggforvaltning

  727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger

  Byggebransjens våtromsnorm

  BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering BVN 30.050 Bad i eksisterende trekonstruksjoner. Nybygging og ombygging BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag BVN 30.210 Modernisering av bad i boligblokker BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse BVN 34.610 Malingssystemer for vegg BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget