Tekniske installasjoner

Byggeregler

§ 11-10
Printet av uinnlogget bruker 26.05.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 11-10

Tekniske installasjoner


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger

  Byggdetaljer

  520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.380 Røykkontroll i bygninger 550.361 Sprinkleranlegg 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold 550.365 Boligsprinkleranlegg 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 552.135 Ildsteder og skorsteiner

  Byggforvaltning

  626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring

  Byggebransjens våtromsnorm

  BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring