Materialer og produkters egenskaper ved brann

Byggeregler

§ 11-9
Printet av uinnlogget bruker 08.07.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 11-9

Materialer og produkters egenskaper ved brann


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning

  Byggdetaljer

  517.651 Carporter og små garasjer 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 520.310 Brannspredning via fasader 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere 520.322 Brannmotstand for vegger 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.380 Røykkontroll i bygninger 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 552.135 Ildsteder og skorsteiner 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk

  Byggforvaltning

  626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring