Sluttrapport forfaktisk disponering av avfall

Byggeregler

§ 9-9
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 9-9

Sluttrapport forfaktisk disponering av avfall

For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.