Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

Byggeregler

§ 9-7
Printet av uinnlogget bruker 09.08.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 9-7

Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

(1) Ved gjennomføringen av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall.
 
(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.
 
(3) Miljøsaneringsbeskrivelsen skal minst inneholde opplysninger om
 
a) hvem kartleggingen er utført av
 
b) dato for kartleggingen
 
c) byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent
 
d) resultat av representative materialprøver og analyser
 
e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
 
f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
 
g) hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak
 
h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 
i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 
j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.