Byggavfall

Byggeregler

§ 9-5
Printet av uinnlogget bruker 12.06.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 9-5

Byggavfall

(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.
 
(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.