Byggavfall

Byggeregler

§ 9-5
Printet av uinnlogget bruker 02.07.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 9-5

Byggavfall

(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.
 
(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

  Relevante anvisninger

  Planlegging

  222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon

  Byggdetaljer

  432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer

  Byggforvaltning

  700.110 Byggskader. Oversikt 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering