Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst

Byggeregler

§ 8-8
Printet av uinnlogget bruker 09.08.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 8-8

Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst

(1) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. For disse parkeringsplassene gjelder følgende:
 
a) Parkeringsplassen skal være nær hovedinngang.
 
b) Parkeringsplassen skal ha tilfredsstillende belysning.
 
c) Parkeringsplassen skal være tydelig skiltet og merket.
 
(2) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig oppstillingsareal for rullestol, barnevogn og lignende tilpasset byggverkets og utearealets størrelse og funksjon.
 
(3) Bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, der det ikke er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven, skal ha tilfredsstillende kjøreatkomst.