Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav til universell utforming

Byggeregler

§ 8-7
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 8-7

Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav til universell utforming

(1) Gangatkomster til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal
 
a) være trinnfrie
 
b) ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt strekninger inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12
 
c) ha hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell
 
d) ha fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha fri bredde minimum 1,4 m
 
e) ha tverrfall på maksimum 1:50
 
f) ha fast og sklisikkert dekke
 
g) ha visuell og taktil avgrensing.
 
(2) Dersom flere uteoppholdsarealer har samme funksjon, er det tilstrekkelig at minst ett av disse har gangatkomst som oppfyller kravene i første ledd bokstav b. Øvrige gangatkomster skal ha stigning maksimum 1:10.
 
(3) Der terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold i første ledd bokstav b kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10.