Bygningers høyde

Byggeregler

§ 5-9
Printet av uinnlogget bruker 21.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 5-9

Bygningers høyde

Gesims- og mønehøyde skal måles etter § 6-2 og skal angis med kotetall eller i meter fra planert terreng. Avvik fra høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd skal fastsettes i den enkelte planen. Kommunen kan i bestemmelsene til en plan, fastsette høyder for ulike deler av en bygning.