Tomt

Byggeregler

§ 5-8
Printet av uinnlogget bruker 21.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 5-8

Tomt

Med tomt menes i dette kapittelet det arealet som er avsatt til område for bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Hvis det ikke er fastsatt noe annet i bestemmelsene til den enkelte planen, så gjelder den fastsatte grad av utnytting også for den enkelte tomten.