Parkeringsareal

Byggeregler

§ 5-7
Printet av uinnlogget bruker 12.06.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 5-7

Parkeringsareal

Søknad om tiltak skal vise hvordan parkeringen løses. Parkeringsarealet skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. Antall plasser og parkeringsløsning som medregnes skal være i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanbestemmelser.