Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

Byggeregler

§ 2-3
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 2-3

Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

(1) Det skal dokumenteres at de prosjekterte løsningene og produktspesifikasjonene oppfyller de fastsatte ytelsene.
 
(2) Det skal utarbeides et produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen.

  Relevante anvisninger

  Planlegging

  321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll

  Byggdetaljer

  470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter

  Byggforvaltning

  626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk

  Byggebransjens våtromsnorm

  BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.470 Kontroll av elektroinstallasjoner. Sjekkliste