Vilkår for å få godkjenning som sikkerhetskontrollør for heis for personer med yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat

Byggeregler

§ 16-3
Printet av uinnlogget bruker 24.08.2019 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

§ 16-3

Vilkår for å få godkjenning som sikkerhetskontrollør for heis for personer med yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat