Unntak og krav til særskilte tiltak

Byggeregler

§ 14-5
Printet av uinnlogget bruker 12.12.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 14-5

Unntak og krav til særskilte tiltak


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold

  Byggdetaljer

  471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 474.642 Termografering av bygninger 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.207 Kompakte tak 525.775 Overlyselementer av plast 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 544.803 Torvtak 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper

  Byggforvaltning

  700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 701.266 Energisparende tiltak i boliger 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 725.403 Etterisolering av tretak 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass