Minimumskrav til energieffektivitet

Byggeregler

§ 14-3
Printet av uinnlogget bruker 12.12.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 14-3

Minimumskrav til energieffektivitet


    Relevante anvisninger

    Byggdetaljer

    421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 474.642 Termografering av bygninger 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.207 Kompakte tak 525.775 Overlyselementer av plast 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 544.803 Torvtak 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.350 Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper

    Byggforvaltning

    700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 701.266 Energisparende tiltak i boliger 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 725.403 Etterisolering av tretak 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.265 Kjøletårn. Drift og vedlikehold 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass