Lyd og vibrasjoner

Byggeregler

§ 13-6
Printet av uinnlogget bruker 21.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 13-6

Lyd og vibrasjoner


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold

  Byggdetaljer

  421.401 Lydutbredelse og støy. Grunnbegreper 421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper 421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 421.423 Innendørs skjermer mot støy 421.424 Innbygging av støykilder 421.425 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode. 421.431 Lydisolering av gjennomføringer 421.510 Godt inneklima i nye boliger 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 527.300 Romakustikk 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom 532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger 532.241 Trinnlyd fra innvendige betongtrapper 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 541.805 Golv i bad og andre våtrom 543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 543.434 Lydreflekterende flater 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner 573.420 Lyddata for materialer og konstruksjoner

  Byggforvaltning

  620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer