Ventilasjon i boligbygning

Byggeregler

§ 13-2
Printet av uinnlogget bruker 18.09.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 13-2

Ventilasjon i boligbygning


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.330 Astma, allergi og inneklima 361.411 Kjøkken i boliger 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner

  Byggdetaljer

  421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 520.342 Branntetting av gjennomføringer 527.204 Bad og andre våtrom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.306 Støy i rom fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.337 Ventilasjonssystem med kulvert for føring av tilluft. Eksempel i skoler 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning

  Byggforvaltning

  700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.265 Kjøletårn. Drift og vedlikehold 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg

  Byggebransjens våtromsnorm

  BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av baderom i boligblokker BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus