Kommunikasjonsvei

Byggeregler

§ 12-6
Printet av uinnlogget bruker 09.08.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-6

Kommunikasjonsvei


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 323.101 Atkomst og inngangsparti 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.801 Serveringssteder 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.413 Varemottak

  Byggdetaljer

  421.610 Krav til lys og belysning 517.111 Treterrasser på terreng 517.112 Belegg på mindre veger og plasser 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 527.300 Romakustikk 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger 532.241 Trinnlyd fra innvendige betongtrapper 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 536.112 Rekkverk 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 571.956 Sikkerhetsruter

  Byggforvaltning

  620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 751.306 Trappeheiser og løfteplattformer