Inngangsparti

Byggeregler

§ 12-4
Printet av uinnlogget bruker 12.12.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-4

Inngangsparti


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestol 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 310.222 Måling av bygningers høyde 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 323.101 Atkomst og inngangsparti 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 330.112 Utforming av flerleilighetsbygninger 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 379.413 Varemottak 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 381.501 Grunnskolens uterom 381.502 Grunnskolens uterom. Tilrettelegging for uteaktiviteter 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

  Byggdetaljer

  517.111 Treterrasser på terreng 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker

  Byggforvaltning

  700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 751.306 Trappeheiser og løfteplattformer