Helse- og miljøskadelige stoffer

Byggeregler

§ 9-2
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 9-2

Helse- og miljøskadelige stoffer

Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer.

  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.330 Astma, allergi og inneklima 222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon

  Byggdetaljer

  432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer

  Byggforvaltning

  700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.211 Renholdsplanlegging 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering