Sikkerhet mot skred

Byggeregler

§ 7-3
Printet av uinnlogget bruker 11.05.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 7-3

Sikkerhet mot skred

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.
 
(2) For byggverk i skredfareområde skal det fastsettes sikkerhetsklasse for skred etter tabellen under. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. 
 
Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 
Sikkerhetsklasse for skredKonsekvensStørste nominelle årlige sannsynlighet
S1liten1/100
S2middels1/1000
S3stor1/5000
For områder med fare for kvikkleireskred skal det fastsettes et tilsvarende sikkerhetsnivå.
 
(3) Sikkerhetsklasse S1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket har liten konsekvens for personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet:
 
a) ett tilbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m2 BRA i byggverkets levetid
 
b) bruksendring og ombygging inntil 50 m2 BRA.
 
Tredje ledd omfatter ikke tiltak som fører til etablering av virksomhet som inngår i § 7-3 første ledd.
 
Tredje ledd omfatter ikke tiltak som ligger innenfor områder med fare for kvikkleireskred.